Annette Strasser (Doctor´s Diary)

Foto: Joachim Gern